Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2014-12-08
2015-01-01
2015-04-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt