Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2015-03-27
2015-04-01
2016-10-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt