Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2014-07-03
2014-07-31
2015-03-31
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt