Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2012-01-04
2012-03-01
2016-02-28
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt