Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2013-05-31
2014-01-01
2015-09-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt