Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2009-09-30
2009-10-01
2013-12-31
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt