Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2008-12-18
2009-01-01
2009-09-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt