Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2008-11-19
2009-01-01
2014-01-31
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt