Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2007-12-05
2008-01-01
2008-12-31
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt