Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2005-12-19
2006-01-01
2007-12-31
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt