Beslut

 

Grunduppgifter

Förnyat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produkt
Bifall
2013-12-13
2014-02-01
2014-07-30
Kemikalieinspektionen

Berört objekt

Innehållande objekt