Ämne

 

Uppgifter om ämnet

2634-33-5
75037-67-1
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on
9-thia-8-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-7-one
Benzisothiazolin-3-one

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut