Ämne

 

Uppgifter om ämnet

23564-05-8
262
245-740-7
Tiofanatmetyl
dimetyl-4,4'-(o-fenylen)bis(3-tioallofanat)
Carbamic acid, [1,2-phenylenebis(iminocarbonothioyl)]bis-, dimethyl ester

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
topsin m 3290 70 vikt-% 2 1986-12-31
fennotox s2 3350 18 vikt-% 2 1982-09-30
Topsin Fl 3666 500 g/l 1 L 1998-12-31
Topsin WG 4302 70 vikt-% 1 L 2010-03-01
Topsin WG 4888 70 vikt-% 1 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning mot fruktträdskräfta i yrkesmässiga odlingar av äpple och päron efter skörd. 2015-08-15 2015-12-13 5.1.2.a-H15-05875