Ämne

 

Uppgifter om ämnet

1303-86-2
Boroxid

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
boroxyd 3504 100 vikt-% 3 1995-12-31
ACS Boron Rods 5198 87,4 vikt-% 2

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut