Ämne

 

Uppgifter om ämnet

52918-63-5
333
258-256-6
Deltametrin
(S)-a-cyano-3-fenoxibensyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat
Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Decis 3546 25 g/l 2 L 2008-12-31
Fly Tix 3745 1 vikt-% 2 2010-12-31
Kotrine Träskydd 3797 0,016 vikt-% 2 1999-12-31
Rosol 3800 0,003 vikt-% 3 2007-11-01
Kotrine Flow 3867 7,5 g/l 2 1999-12-31
defence kombi 300 3964 0,1 vikt-% 2 1995-12-31
Decis Micro 4307 6,25 vikt-% 2 L 2003-12-31
Raid Myrpulver 4363 0,05 vikt-% 3
Myrr D 4668 0,051 vikt-% 3 2017-10-01
Myrr till utvattning 4797 7,5 g/l 3 2017-01-01
K-Othrine SC 25 4795 2,46 vikt-% 2 2017-07-01
Myrr spray 4796 0,015 vikt-% 3 2017-10-01
K-Obiol EC 25 5014 25 g/l 1 L
K-Obiol ULV6 5015 6 g/l 1 Sox 2 L
K-Othrine WG 250 5289 25,0 vikt-% 1 So 2
K-Othrine SC 7.5 5255 0,73 vikt-% 2
K-Othrine Flexx 5448 2,49 vikt-% 1 So 2
Myrr till utvattning 5210 0,73 vikt-% 3
K-Othrine SC 25 5327-1-1 2,47 vikt-% 2
K-Othrine SC 26.25 5327-1-2 2,56 vikt-% 2
Myrr Spray 5355-2-1 0,015 vikt-% 3
Myrr Spray Deltamethrin EW 0.15 5355-1-1 0,015 vikt-% 3
Myrr D 5356-1-2 0,05 vikt-% 3
Myrr D Deltamethrin DP 0.05 5356-1-1 0,05 vikt-% 3

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut
Bekämpning av flugor på avfallsbränsle på Umeå Energis avfallsanläggning. Bekämpningen får omfatta högst 6000 kvadratmeter per saneringstillfälle. Under dispensens giltighetstid får högst tre behandlingar genomföras med högst 3L K-Othrine SC 25 per behandlingstillfälle. Berörd personal på arbetsplatsen ska informeras om behandlingen. Observera att samtliga övriga villkor framgår av godkännandet för K-Othrine SC 25 (reg.nr. 4795). 2014-07-09 2015-01-05 5.1.4.a-H14-03826
Bekämpning av flugor på avfallsanläggning. 2015-06-30 2015-12-27 5.1.4.b-B15-05489