Ämne

 

Uppgifter om ämnet

138261-41-3
582
Imidakloprid
1-(6-klor-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin
2-Imidazolidinimine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Gaucho WS 70 4288 70 vikt-% 2 L 2018-09-19
Montur FS 190 4289 150 g/l 2 L 2008-12-31
Provado Insektsspray 4351 0,025 vikt-% 3 2013-10-01
Provado Insektspinnar 4352 2,5 vikt-% 3 2013-10-01
Chinook FS 200 4358 100 g/l 1 L 2013-10-01
Maxforce White IC 4469 2,217 vikt-% 2
Confidor WG 70 4455 70 vikt-% 2 L 2018-09-19
Provado Insektsspray Plus 4555 0,025 vikt-% 3 2013-10-01
Prestige FS 370 4570 120 g/l 2 L 2018-06-01
Quick Bayt 4581 0,5 vikt-% 2 2017-12-31
Merit Forest WG 4605 70 vikt-% 2 L 2018-09-19
Myrr Myrdosa 4711 0,03 vikt-% 3 2017-11-17
Myrr Extra 4712 0,05 vikt-% 3 2017-11-21
Warrant 700 WG 4758 70 vikt-% 2 L 2018-09-19
Merit Turf 4803 0,5 vikt-% 2 L 2018-02-01
Kohinor 70 WG 4863 70 vikt-% 2 L 2014-02-01
Provado Compact 4997 2,58 vikt-% 3 2013-10-01
Maxforce LN Myregranulat 4853 0,05 vikt-% 2 2017-10-02
Maxforce Quantum 4930 0,03 vikt-% 2 2017-11-21
Maxforce Quantum Myrdosa 4925 0,03 vikt-% 3 2017-11-21
Amigo FS 350 5250 350 g/l 2 L 2018-09-19
Myrr Myrsirap 5380 0,03 vikt-% 3
Imidasect 5354 2,15 vikt-% 2
Imidasect Ants 5358 0,01 vikt-% 2 3
Prestige FS 370 5376 120 g/l 2 L 2018-09-19
Merit Turf 5366 0,5 vikt-% 2 L 2018-09-19
Quick Bayt 5375 0,50 vikt-% 2
Myrr Myrdosa 5379 0,03 vikt-% 3
Maxforce Quantum 5383 0,03 vikt-% 2 3
Maxforce Quantum Myrdosa 5381 0,03 vikt-% 2 3
Myrr Extra 5382 0,05 vikt-% 3
Myrr Q Myrdosa 5473 0,03 vikt-% 3
Confidor WG 70 5486 70 vikt-% 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Gaucho WS 70 mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor genom betning av sockerbetsutsäde och sådd av betat sockerbetsutsäde på friland Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet 2019-02-15 2019-02-26 5.2.1.a-H18-08254