Ämne

 

Uppgifter om ämnet

566191-87-5
Aminopyralid potassium
Aminopyralid kaliumsalt

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Tombo 5267 5,92 vikt-% 2 L
Mustang Forte 5266 11,83 g/l 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut