Ämne

 

Uppgifter om ämnet

1330-43-4
Dinatriumtetraborat

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
ACS Boron Rods 5198 9,81 vikt-% 2

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut