Ämne

 

Uppgifter om ämnet

1928-43-4
217-673-3
1.3
(2-etylhexyl)-2,4-diklorfenoxiacetat
2,4-D (etylhexylester)

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Mustang 4992 452,5 g/l 2 L
Mustang Forte 5266 271,5 g/l 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut