Ämne

 

Uppgifter om ämnet

K458
770
Bacillus thuringiensis subspecies israelensis serotyp H-14, stam AM65-52

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Vectobac 12 AS 4429 8,4E8 cfu/ml 2013-12-31
VectoBac G 4889 1,3E9 cfu/g
VectoBac GR 4924 1,3E9 cfu/g
Gnatrol SC 5241 5,09E10 cfu/ml
Bactimos SC 5538 1,5E12 cfu/g

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning mot sorgmyggor i ekologiska odlingar av prydnadsväxter, sallat och kryddväxter i växthus samt mot sorgmyggor i konventionella odlingar av sallat och kryddväxter i växthus. Den delen av ansökan som gäller konventionell odling av prydnadsväxter i växthus avslås. Observera att samtliga användningsvillkor finns på denna sida under fliken "beslut", i filen Bilaga_Villkor_Dispens under "Dokument". 2015-07-27 2015-10-28 5.1.2a-H15-05554