Ämne

 

Uppgifter om ämnet

145701-23-1
616
Florasulam
2,6,8-trifluor-5-metoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid
[1,2,4]Triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Primus 4552 50 g/l 2 L
Starane XL 4686 2,5 g/l 2 L
Broadway 4954 2,28 vikt-% 2 L
Mustang 4992 6,25 g/l 2 L
Saracen 5217 50 g/l 2 L 2018-10-01
Cleave 5215 2,50 g/l 2 L
Lancelot 5252 15 vikt-% 2 L
Zypar 5274 5 g/l 2 L
Tripali 5346 10,5 vikt-% 2 L 2018-05-01
Tombo 5267 2,5 vikt-% 2 L
Mustang Forte 5266 5 g/l 2 L
Primus XL 5223 5 g/l 2 L
Saracen Delta 5218 50 g/l 2 L 2018-10-01
Primus 250 WG 5335 25 vikt-% 2 L
Biathlon 4D 5401 5,4 vikt-% 2 L
Quelex 5485 10 vikt-% 2 L
Broadway Star 5377 1,42 vikt-% 2 L
Tripali 5436 10,5 vikt-% 2 L
Saracen 5494 50 g/l 2 L
Saracen Delta 5493 50 g/l 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut