Välkommen till bekämpningsmedelsregistret

 

OBS: Under juli och augusti uppdateras registret mer sällan. Det innebär att beslut kan ha fattats som inte visas i registret.

Vad finns i Bekämpningsmedelsregistret?

Registret innehåller alla de bekämpningsmedel som är (eller tidigare har varit) godkända i Sverige. Det innehåller även beslut som ”relaterar” till dessa godkända bekämpningsmedel såsom

  • Parallellhandelstillstånd
  • Ytterligare namn som får användas utöver de godkända namnen
  • Utvidgade användningsområden för växtskyddsmedel (UPMA)
  • Dispenser för produkter och/eller ämnen som används i bekämpningsmedel

Summary in English

The Pesticides Register contains information on more than 3,000 authorised and previously authorised pesticide products in Sweden. The register is only in Swedish, but you can easily find user classes, registration numbers, specific conditions and dates of validity and expiry.